PROCES

ACTIVITΙES

ADULTS PRICE

KIDS PRICE (UNDER 12 YEARS OLD)

STUDENT PRICE

RAFTING IN VOIDOMATIS

30 EURO

20 EURO

25 EURO

CANYONING- GORGE VIKAKI

50 EURO

40 EURO

40 EURO

PARAPENTE

70 EURO

60 EURO

60 EURO

HORSE RIDING IN PAPIGO (SMALL ROUTE 30 MINUTES)

20 EURO

20 EURO

20 EURO

HORSE RIDING IN PAPIGO (BIG ROUTE 45 MINUTES)

25 EURO

25 EURO

25 EURO

TREKKING IN VOIDOMATIS

20 EURO

15 EURO

15 EURO

TREKKING IN VIKOS CANYON

40 EURO

35 EURO

35 EURO

TREKKING IN DRAGON LAKE (TIMFIS)

50 EURO

40 EURO

40 EURO